PRIJAVA NA AKTIVNOST

Pogoj za udeležbo na posamezni aktivnosti je članstvo v Športnem društvu Jeti.